18. Drvno-tehnološka konferencija
28. - 29. 06. 2021., Opatija

HBOR odobrio kredite za likvidnost drvnoj industriji

Zahvaljujući naporima drvoprerađivačkog sektora, Ministarstva poljoprivrede i HBOR-a, danas je predstavljena mjera COVID-19 za male, srednje i velike poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja. Riječ je o privremenoj mjeri u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene i odobrene u HBOR-u do 31. 12. 2020. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava Ministarstva poljoprivrede. Pravo na kredit ne postoji već HBOR o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku. Više informacija dostupno je OVDJE.

Copyright © 2004 - 2021. Drvno-tehnološka konferencija i Centar za razvoj i marketing d.o.o.
Web by DP