18. Drvno-tehnološka konferencija
28. - 29. 06. 2021., Opatija

Predstavljeni ohrabrujući rezultati drvoprerađivačkog sektora! Nikad sadržajnija Drvno-tehnološka konferencija u Opatiji!

Od 3. do 6. lipnja održala se jubilarna, 15. Drvno-tehnološka konferencija. Tradicionalno sektorsko okupljanje u Opatiji okupilo preko 300 važnih drvoprerađivača, šumara, političara, predstavnika institucija, akademskih stručnjaka i brojne predstavnike medija, kojima su predstavljeni ohrabrujući izvozni i proizvodni rezultati sektora. Analizirani su postignuti rezultati u proteklih godinu dana, a najveći napredak ostvaren je po ocjeni sudionika u odnosima šumarstva i drvne industrije. Dobra suradnja ogledala se i kroz potpis pisma razumijevanja i usvojenog modela raspodjele drvne sirovine, a na skupu je vrlo aktivno sudjelovala cijela Uprava Hrvatskih šuma kao i svi upravitelji podružnica.

Jedna od važnih razvojnih tema odnosi se na potrebu ulaganja u znanje i kadrove, bez čega nije moguće provesti osnaživanje konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu. Održane su mnogobrojne panel rasprave a posebno je bila upečatljiva rasprava u kojoj su sudjelovali mladi sektorski stručnjaci u ranim dvadesetima. Mlade snage sektora smatraju kako postoji opipljiva i dugoročna perspektiva za razvoj njihovih poslova te su zajednički poslali jasnu poruku o potrebi bolje kadrovske politike i ciljane motivacije mladih kadrova kroz sve razine obrazovanja, bez čega neće biti priljeva prosperitetnih stručnjaka u ovu industriju.

U programu su sudjelovali predstavnici  4 ministarstva, Hrvatski sabor, odnosno Odbor za poljoprivredu, te niz akademskih stručnjaka iz svih zemalja JIE te važni dionici iz Bruxellesa. Tematsku sjednicu je u Opatiji  po treći put održao i saborski Odbor za poljoprivredu, na čelu s predsjednikom Tomislavom Panenićem. Rasprava na Odboru ali i mnogobrojni istupi saborskih zastupnika tijekom konferencije naglasili su veliki potencijal za rast sektora ali i potrebu da se u Saboru aktualne teme izrade Zakona o šumama, Zakona o brdsko-planinskim područjima te Zakona o preradi drva i proizvodnji namještaja koji je još u pripremi usklade između nadležnih tijela i predstavnika sektora, što bi u konačnici trebalo dovesti do provedivog i poticajnog zakonodavstva, odnosno do stvaranja okvira za veću finalizaciju i specijalizaciju domaćih proizvođača.

Na DTK je premijerno, za specifične bio-bazirane industrije najavljeno i predstavljeno donošenje strategije HRVATSKA 2030 o čemu je govorio državni tajnik u MRRFEU Velimir Žunac. Konferenciju je u ime predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića otvorio zastupnik Damir Felak i ona je u tri dana intenzivnog programa uključivala brojne radionice i sektorske sastanke o specifičnim temama te dvije sadržajne studijske posjete. U utorak je skup zaključio pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike Domagoj Validžić koji je najavio je kako će nova energetska strategija u izradi voditi računa o domaćim resursima, posebno o biomasi te kazao kako  obnovljiva energija može dovesti do povećanja prihoda u ruralnim područjima i novih radnih mjesta. Dio sudionika posebno je zainteresiran za rješavanje pitanja pod-zakonskih akata, odnosno zalažu se za preraspodjelu kvota za OIE u području biomase. Konferencija je zaključena s pozitivnom porukom koja dodatno naglašava i valorizira stroga pravila održivog gospodarenja i opće korisnih funkcija šuma, posebno u kontekstu rasta mnogih pokazatelja, poput industrijske proizvodnje ili izvoza proizvoda dodane vrijednosti, a takvih vijesti iz ovog sektora uopće posljednjih godina ne nedostaje.

Sljedeće izdanje 16. DTK održat će se  u Opatiji 3.-4.6.2019.

Copyright © 2004 - 2021. Drvno-tehnološka konferencija i Centar za razvoj i marketing d.o.o.
Web by DP